1 Indledning

Salg af varer og ydelser fra denne side foretages af Muvizu Danmark, Margrethevej 3, 4130 Viby Sjælland, CVR-NR: 35679979 (herefter kaldet Muvizu.dk). Henvendelser til Muvizu.dk kan ske e-mail og telefonisk.

Ved køb af varer accepterer kunden at være bundet af salgs- og leveringsbetingelserne. Kunden opfordres derfor til at læse betingelserne grundigt igennem og gøre sig bekendt med de forpligtelser og rettigheder, som betingelserne giver.

Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder alene for salg til skoler, institutioner og erhvervsdrivende. Hvis du ønsker at foretage et køb som forbruger gælder andre salgs- og leveringsbetingelser.

2 Bindende købsaftale

Muvizu.dk tager forbehold for forkerte prisangivelser, trykfejl, udgåede varer, leveringssvigt, force majeure, moms- og afgiftsændringer samt forsinket eller mangelfuld levering som følge af force majeure begivenheder.

Når kunden har bestilt en vare, modtager kunden en kvittering som bekræftelse af sin bestilling. Bindende købsaftale foreligger dog først, når kunden har modtaget en ordrebekræftelse, hvori Muvizu.dk endeligt bekræfter købet. Muvizu.dk sender snarest muligt en ordrebekræftelse pr. e-mail med oplysninger om navn og adresse på den person, der har afgivet ordren, betalingsmåde samt en oversigt over de bestilte varer og ydelser. Kunden opfordres til at gemme ordrebekræftelsen umiddelbart efter modtagelsen.

3 Priser

Alle opgivne priser er inkl. moms, andre afgifter og gebyrer. Der kan derudover forekomme betalingskortgebyrer eller transportomkostninger, som i givet fald vil blive udregnet umiddelbart inden kunden vælger at gennemføre sit køb.

3.1 Moms
Alle priser er opgivet i danske kroner (DKK) inkl. moms. Man kan vælge at få priserne ekskl. moms. Priserne gælder kun ved køb direkte af Muvizu.dk.

Der pålægges 25% moms på varer til institutioner og virksomheder i Danmark.

3.2 Betaling og betalingsgebyrer
Det er muligt at handle som institution med EAN-nummer, på konto med kredit og med bankoverførsel.

3.3 Faktura
For Institutioner med EAN nummer gælder, at faktura sendes per e-mail til orientering og elektronisk via EAN-nummeret til betaling.

For private institutioner og virksomheder, som har konto med kredit sendes faktura med post og til orientering per e-mail.

Betalingsbetingelserne fremgår af faktura.

3.4 Betalingskort
Betaling kan ske med følgende betalingskort: Der tages ikke betalingskort lige nu.

3.5 Ekspeditionsgebyr
Køb af digitale produkter via Muvizu.dk pålægges der ikke et ekspeditionsgebyr. Hvis der på samme ordre også købes fysiske varer, pålægges dog et ekspeditionsgebyr jf. handelsbetingelserne for fysiske varer.

4 Adgang

4.1 Køb
Digitale abonnementer kan kun købes af institutioner.

Det er kundens ansvar at tjekke sin faktura og gøre indsigelse senest 14 dage efter modtagelse af faktura, hvis det fakturerede ikke stemmer overens med det forventede antal klasser.

4.2 Adgang til abonnementer
Lærere og elever får adgang til de indkøbte via. deres computer af den lokale it-ansvarlig.

4.3 Abonnementsperiode
Et abonnement er løbende og faktureres forud en gang om året, med mindre andet er aftalt med Kundeservice. Ved udløbet af perioden forlænges abonnementet automatisk med en ny periode ud fra den til enhver tid gældende prisliste, hvis ikke abonnementet opsiges med min. en måneds varsel til udløbet af abonnementsperioden.

4.4 Fortrydelsesret
Der er ikke fortrydelsesret på digitale abonnementer. Når et abonnement er tegnet, er det bindende i min. et år.

4.5 Pris- og abonnementsændringer
Prisen for et abonnement gælder i abonnementsperioden. Muvizu.dk regulerer hvert år i januar og august sine priser.

Hvis prisen stiger som følge af væsentlige ændringer i indhold, vil kunden blive varslet om denne ændring i indhold og pris, inden faktura sendes ud. Varsling sker til den oplyste mailadresse til den person eller institution, som har bestilt abonnementet.
Hvis prisstigningen sker senere end 30 dage før et abonnements udløb, kan kunden vælge at opsige sit abonnement op til 14 dage efter at faktura er sendt til kunden med den regulerede pris.

4.6 Ophør af et digitalt abonnementsprodukt
Muvizu.dk kan til hver en tid vælge at lade et digitalt abonnementsprodukt udgå. Sker dette, skal kunden varsles om, at produktet ophører og at der ikke vil være adgang til produktet, når den indeværende abonnementsperiode ophører.
Hvis et digitalt abonnementsprodukt ophører, inden kundens abonnementsperiode slutter, forpligter Muvizu.dk sig til at kompensere kunden.
Hvis et digitalt abonnementsprodukt overgår til et andet format eller en anden teknisk løsning, som ikke forringer produktet væsentligt, ydes ingen kompensation.

5 Opsigelse

Abonnementet kan kun opsiges skriftligt, med min. en måneds varsel til udløbet af abonnementsperioden. Opsigelse skal sendes skriftligt til Kundeservice

6 Reklamation

6.1 Kontakt
Hvis et digitalt produkt ikke svarer til det bestilte, eller er behæftet med graverende fejl, skal kunden kontakte Kundeservice med en fyldestgørende beskrivelse af de oplevede fejl.

Kundeservice kan kontaktes telefonisk eller skriftligt her.

6.2 Klagemuligheder
Vi bestræber os på at løse eventuelle tvister i mindelighed og i forhold til vores handelsbetingelser.

7 Rettigheder

7.1 Misbrug
Ved misbrug eller mistanke om misbrug forbeholder Muvizu.dk sig retten til at varsle institutionen skriftligt og, alt efter misbrugets karakter, enten lukke abonnementet eller opkræve yderligere betaling.

7.2 Begrænsninger i brug
Det tegnede abonnement må kun bruges af elever og lærere tilknyttet den institution og de klasser, der er købt abonnementet til.

7.3 Systemkrav
For at kunne bruge Muvizu software skal man have:

  • windows 7 eller nyere
  • 2,4 GHz processor
  • Grafikkort med “shader model 3”
  • 2.3 GB fri harddisk plads

9 Persondata

For at kunne handle hos Muvizu.dk, skal kunden som minimum oplyse navn, adresse, e-mailadresse og telefonnummer. Ovenstående data bliver gemt med oplysninger om, hvilke varer kunden har købt, i minimum 5 år fra udgangen af det pågældende regnskabsår i overensstemmelse med bogføringslovens § 10. Du kan læse mere om de persondataretlige betingelser i vores persondatapolitik

9.1 Cookies
Leverandøren benytter cookies for at kunne holde styr på, hvad der sker under dit besøg og for at kunne genkende computeren. Læs mere om hvilke cookies, der benyttes.


 

Salgs- og leveringsbetingelser (btc)

Salgs- og leveringsbetingelserne er senest opdateret den 1. december 2018, og er gældende for alle køb af fysiske varer, der foretages fra og med denne dato.

 

 

1 Indledning

Salg af varer og ydelser fra denne side foretages af Muvizu Danmark, Margrethevej 3, 4130 Viby Sjælland, (herefter kaldet Muvizu.dk). Henvendelser til Muvizu kan ske e-mail og telefonisk.

Ved køb af varer accepterer kunden at være bundet af salgs- og leveringsbetingelserne. Kunden opfordres derfor til at læse betingelserne grundigt igennem og gøre sig bekendt med de forpligtelser og rettigheder, som betingelserne giver.

For at handle på webshoppen skal du være fyldt 18 år og i besiddelse af gyldigt betalingskort. Hvis du endnu ikke er fyldt 18 år, kan du dog alligevel købe varer, såfremt du har indhentet din værges accept eller i øvrigt har juridisk ret til at indgå købet.

Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder alene for forbrugere. Hvis du ønsker at foretage et køb som skole, institution eller erhvervsdrivende, gælder andre salgs- og leveringsbetingelser.

2 Bindende købsaftale

Muvizu.dk tager forbehold for forkerte prisangivelser, trykfejl, udgåede varer, leveringssvigt, force majeure, moms- og afgiftsændringer samt forsinket eller mangelfuld levering som følge af force majeure begivenheder.

Når kunden har bestilt en vare, modtager kunden en kvittering som bekræftelse af sin bestilling. Bindende købsaftale foreligger dog først, når kunden har modtaget en ordrebekræftelse, hvori Muvizu.dk endeligt bekræfter købet. Muvizu.dk sender snarest muligt en ordrebekræftelse pr. e-mail med oplysninger om navn og adresse på den person, der har afgivet ordren, betalingsmåde samt en oversigt over de bestilte varer og ydelser. Kunden opfordres til at gemme ordrebekræftelsen umiddelbart efter modtagelsen.

3 Priser

Alle opgivne priser er inkl. moms, andre afgifter og gebyrer. Der kan derudover forekomme betalingskortgebyrer eller transportomkostninger, som i givet fald vil blive udregnet umiddelbart inden kunden vælger at gennemføre sit køb.

3.1 Moms
Alle priser er opgivet i danske kroner (DKK) inkl. moms.

Der pålægges 25% moms på varer til privatkunder i Danmark og EU.

3.2 Betalingskort
Betaling kan ske med følgende betalingskort:

Inden kunden vælger betalingskort, vil kunden få oplyst eventuelle kortgebyrer for de forskellige korttyper. Når kunden vælger et kort vises hele beløbet, der vil blive trukket fra kundens konto inkl. kortgebyr.

Betalingen hæves, når den fulde ordre er afsendt fra lageret. I tilfælde af restordre, hæves pengene først, når den sidste vare sendes fra lageret. Ved køb af eventuelle specialfremstillede varer, bliver betalingen dog hævet umiddelbart efter ordreafgivelse.

4 Levering

 

4.1 Modtagelse af vare
Muvizu sender licensen over mail, når der er betalt. Selve Muvizu kan downloades her

4.2 Reklamationsret, reparation og afhjælpning
Hvis en vare ikke svarer til det bestilte, eller er varen beskadiget eller behæftet med graverende fejl, skal kunden kontakte Kundeservice senest 14 dage efter modtagelse af varen med henblik på en erstatning.

Kunden kan klage over en mangel ved produktet, medmindre manglen er opstået som følge af fejlagtige brug af produktet eller anden skadeforvoldende adfærd. Kunden skal reklamere straks efter at manglen er konstateret. Hvis kunden ikke reklamerer rettidigt efter at have opdaget fejlen, mister kunden retten til at reklamere.

Hvis der foreligger en mangel, og hvis kunden har reklameret rettidigt, forpligter Muvizu.dk sig til, efter eget valg, at afhjælpe manglen enten ved reparation, ombytning eller tilbagebetaling af købsprisen.

Muvizu forbeholder sig ret til at kræve bevis for reklamationen i form af fotodokumentation eller returnering af varen til Muvizu hurtigst muligt med henblik på en undersøgelse af produktet. Returnering skal foregå godt emballeret og i godkendte emballager. En kopi af faktura skal vedlægges sammen med en detaljeret beskrivelse af manglen ved produktet.

Kunden hæfter for tab eller skader af produktet under transporten. Ved transportskader på grund af defekt eller mangelfuld emballage vil varen blive returneret til kunden uden afhjælpning af den oprindelige mangel. Muvizu.dk forbeholder sig retten til at kontrollere det returnerede produkt og til at afkræve en testafgift, hvis det viser sig, at produktet fungerer korrekt, og at reklamationen derfor ikke kan accepteres.

Hvis reklamationen ikke er foretaget korrekt, er Muvizu.dk berettiget til at returnere produktet til kunden og opkræve betaling for fragtomkostningerne hertil.

4.5 Klagemuligheder
Vi bestræber os på at løse eventuelle tvister i mindelighed og i forhold til vores handelsbetingelser.

5 Returret

5.1 Returret for kunder i Danmark
Der er 14 dages returret på alle fysiske varer fra den dag, kunden har modtaget varerne.

Ønsker kunden at returnere hele eller dele af en ordre, skal kunden kontakte Kundeservice telefonisk eller på e-mail. Er fristen for returret overholdt, godkender Kundeservice og sender per e-mail en returseddel til den kontaktperson, der oplyses.

Udgifter i forbindelse med forsendelse af den returnerede vare påhviler kunden, som også har ansvar for varen under forsendelsen.

Det er en god ide at gemme kvitteringen for pakken, indtil pengene bliver krediteret.

6 Persondata

For at kunne handle hos Muvizu.dk, skal kunden som minimum oplyse navn, adresse, e-mailadresse og telefonnummer. Ovenstående data bliver gemt med oplysninger om, hvilke varer kunden har købt, i minimum 5 år fra udgangen af det pågældende regnskabsår i overensstemmelse med bogføringslovens § 10. Du kan læse mere om de persondataretlige betingelser i vores privatlivspolitik.

6.1 Cookies
Leverandøren benytter cookies for at kunne holde styr på, hvad der sker under dit besøg og for at kunne genkende computeren. Læs mere om hvilke cookies, der benyttes.

Luk menu